پذیرش دانشجو بدون کنکور
 اخبار سایت  دروس ارائه شده ترم تابستان 93-1392
 
 
پذیرش دانشجو بدون کنکور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم در رشته های زیر در گروه مهندسی برق و کامپیوتر بدون کنکور دانشجو می پذیرد :
1- کاردانی پیوسته الکترونیک
2- کاردانی ناپیوسته فنی مخابرات
3- کاردانی پیوسته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
4- کاردانی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر
5- کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق - تکنولوژی مخابرات گرایش سوئیچ های شبکه ثابت
6- کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق - تکنولوژی الکترونیک
7- کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
8- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت
9- کارشناسی مهندسی برق - مخابرات
10- کارشناسی مهندسی برق - قدرت
11- کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک
جمعه 31 شهريور 1391  23:10

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 30 دى 1397  20:45:29
تعداد بازديد از اين خبر : 3828