جذب دانشجو در رشته کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی برق - قدرت
 اخبار سایت  دروس ارائه شده ترم تابستان 93-1392
 
 
جذب دانشجو در رشته کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی برق - قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم از نیمسال بهمن 93 یعنی ترم بهمن پیش در رشته کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی برق - قدرت دانشجو می پذیرد

دوشنبه 15 دى 1393  0:16

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 26 بهمن 1396  0:9:4
تعداد بازديد از اين خبر : 1640