جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه ارشد دانشجویان ارشد مهندسی برق قدرت
 اخبار سایت  دروس ارائه شده ترم تابستان 93-1392
 
 
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه ارشد دانشجویان ارشد مهندسی برق قدرت

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه ارشد دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت در تاریخ های زیر برگزار می شود :
پنج شنبه 29 آبان 1393
سه شنبه 4 آذر 1393
پنج شنبه 13 آذر 1393
پنج شنبه 27 آذر 1393
تذکرات:
1- جهت هماهنگی قبلی و گرفتن وقت دفاع از پروپوزال در یکی از تاریخ های فوق الذکر با آقای دکتر معصومی مدیر گروه تماس بگیرید
2- دفاع از پروپوزال جهت تصویب پروپوزال در گروه آموزشی الزامی است
3- هر دانشجو باید حداکثر 5 اسلاید پاورپوینت جهت ارائه موضوع پیشنهادی خود به همراه داشته باشد و صرفا شامل بیان مساله، روش کار ، فرضیات و اهداف و مراجع مورد استفاده باشد
4- زمان تصویب پروپوزال در گروه تخصصی بعد از زمان دفاع از پروپوزال خواهد بود

شنبه 1 آذر 1393  23:12

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 1 بهمن 1397  4:47:16
تعداد بازديد از اين خبر : 2404