روال گرفتن درس سمینار و نمره آن

در باره درس سمینار

زمان گرفتن درس سمینار
* درس سمینار را بایستی پس از گذراندن سایر دروس و همراه با پایان نامه انتخاب واحد کنید. به طور کلی ابتدا دروس خود را بگذرانید و در آخر دروس سمینار و پایان نامه انتخاب واحد کنید. با این دو درس حداکثر می توانید یک درس داشته باشید.

تعیین نام استاد درس سمینار

* مدیر گروه پس از پایان زمان حذف و اضافه ترم ، نام استاد درس سمینار را مشخص یا پیشنهاد می کند که برای اطلاع از نام استاد درس سمینار خود، می توانید به سایت اینترنتی سیدا (sida.jia.ac.ir) مراجعه کنید. البته می توانید با هماهنگی با مدیر گروه استاد درس سمینار خود را تغییر دهید. مناسب است استاد درس سمینار شما همان استاد درس پایان نامه باشد. با صحبت با استادان گروه به صورت حضوری یا ارسال ایمیل می توانید موافقت ایشان را جهت پذیرش این مسئولیت (استاد درس سمینار) کسب کنید.

انتخاب موضوع تحقیق درس سمینار

* با راهنمایی و مشورت استاد درس سمینار خود ، موضوع تحقیق درس سمینار خود را مشخص کنید و به تایید ایشان برسانید. جهت ارتباط با استاد درس سمینار می توانید به صورت حضوری یا از طریق ایمیل اقدام کنید. ایمیل اساتید در منوی "معرفی استادان گروه و آدرس ایمیل" همین وب سایت هست

* بهتر است که موضوع درس سمینار در حیطه موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد شما باشد. شامل کلیات و کارهای مرتبط و بررسی سوابق کار و مرور تحقیقات گذشته در زمینه موضوع پایان نامه. بنابراین مناسب است ابتدا موضوع پایان نامه خود را مشخص کنید و سپس مرور سوابق کار و تحقیقات گذشته در زمینه موضوع پایان نامه را به عنوان موضوع تحقیق درس سمینار خود انتخاب کنید. انتخاب موضوع تحقیق درس سمینار خارج از موضوع پایان نامه ایرادی ندارد.

* پس می توانید مقاله یا مقالاتی را که مدنظر شما برای تحقیق درس سمینار است با جستجو پیدا کنید و به صورت حضوری یا ارسال ایمیل برای استاد درس سمینار خود ارسال کنید یا از استاد درس سمینار خود حضورا یا از طریق ایمیل بخواهید موضوعی جهت تحقیق درس سمینار، به همراه چند مقاله مرتبط برای شما ارسال کند. بهتر است موضوع تحقیق درس سمینار در راستای موضوع پایان نامه شما باشد.

تهیه گزارش تحقیق درس سمینار و پاورپوینت ارائه

* بایستی یک متن حداقل 30 صفحه ای به عنوان گزارش تحقیق درس سمینار به همراه فایل پاورپوینت ارائه از موضوع تحقیق درس سمینار خود تهیه کنید و قبل از زمان ارائه درس سمینار ، از طریق ایمیل برای استاد درس سمینار خود ارسال نماید تا ایشان متن و محتوای گزارش تحقیق درس سمینار شما را تایید کنند. مطالب مندرج در گزارش تحقیق درس سمینار، باید از مقالات معتبر مرتبط با موضوع تحقیق استخراج شده باشد.

زمان ارائه درس سمینار

* در صورت تایید استاد درس سمینار می توانید با هماهنگی ایشان و مدیر گروه، زمانی را جهت ارائه درس سمینار خود مشخص کنید. معمولا برگزاری ارائه سمینارها روزهای سه شنبه در طول ترم است.

** اگر درس سمینار را ترم اول (ترم مهر) انتخاب واحد کرده باشید ، حداکثر تا آخر اسفند همان سال می توانید سمینار خود را ارائه کنید، در غیر این صورت درس سمینار شما حذف می شود و ترم بعدی (ترم بهمن) دوباره باید درس سمینار را انتخاب واحد کنید

** اگر درس سمینار را ترم دوم (ترم بهمن) انتخاب واحد کرده باشید ، حداکثر تا آخر شهریور سال بعد می توانید سمینار خود را ارائه کنید، در غیر این صورت درس سمینار شما حذف می شود و ترم بعدی (ترم مهر) دوباره باید درس سمینار را انتخاب واحد کنید

فرم انتخاب موضوع و فرم اعلام نمره درس سمینار

* قبل از حضور سر جلسه ارائه درس سمینار، فرم انتخاب موضوع و فرم اعلام نمره درس سمینار کارشناسی ارشد را دانلود کنید و مشخصات خود و دیگر مشخصات را تکمیل کنید و سرجلسه ارائه درس سمینار ، این دو فرم را همراه خود داشته باشید تا استاد سمینار و مدیر گروه بتوانند نمره درس شما را ثبت کنند.

ثبت نمره درس سمینار

* پس از ارائه درس سمینار و تایید استاد درس و مدیر گروه و ثبت نمره توسط ایشان،  فرم ها را نزد معاونت محترم آموزشی دانشگاه بیرید. پس از امضای فرم ها توسط معاونت آموزشی، جهت ثبت در کارنامه و پرونده ، فرم ها را به بخش امتحانات دانشگاه یا کارشناس آموزشی گروه تحویل دهید.