پاسخ سوالات متداول دانشجویان

1- من 6 واحد درس معرفی به استاد دارم کی بیایم این دو درس را بگیرم و امتحان بدهم؟

جواب : صبر کنید تمامی نمرات دروس شما ثبت کارنامه شود، پس با دیدن کارنامه خود چک کنید که تمامی نمرات شما ثبت شده اند. پس از این با مراجعه به کارشناس آموزشی گروه کار اخذ دروس معرفی به استاد و پرداخت هزینه آن را انجام دهید

پس از مشخص شدن استاد درس معرفی به استاد با ایشان تماس بگیرید یا حضورا صحبت کنید تا در زمانی که تعیین می کنند از شما امتحان بگیرند.

2- درس کارآموزی این ترم گرفته ام باید چه کار کنم؟

جواب : ابتدا باید بگردید و جستجو کنید یک شرکت خصوصی که دارای شماره ثبت باشد، اداره دولت و یا بانک پیدا کنید که به شما اجازه دهند دوره کارآموزی را مکان آنها بگذرانید. در صورت جلب رضایت آن مرکز نامه ای روی سربرگ آن شرکت، اداره یا بانک از ایشان بگیرید که در آن نوشته شده باشد: :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

این شرکت/اداره یا بانک با شماره ثبت ...... با پذیرش آقای / خانم .............. دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم جهت گذراندن دوره کارآموزی خود موافقت می نماییم.

این نامه می بایست به امضای رییس یا مدیر عامل آن مرکز برسد و مهر شده باشد

از لینک زیر می توانید فرم های کارآموزی را دانلود کنید

دانلود فرم های کارآموزی/کارورزی (فرم های شماره 1 تا 6)

پس از دانلود فرم شماره 1 آن را پرینت گرفته و مشخصات خود و محل کارآموزی را در آن بنویسید و به همراه نامه ای که از محل کارآموزی مورد نظر خود گرفته اید به کارشناس آموزشی گروه تحویل دهید تا نامه معرفی شما به محل کارآموزی برای شما صادر شود. پس از آن می توانید با در اختیار داشتن این نامه به محل کارآموزی بروید و دوره کارآموزی خود را بگذرانید

توضیحات بیشتر در باره دیگر فرم های کارآموزی و نحوه نوشتن گزارش کاراموزی در لینک زیر بنویسید

در باره درس کارآموزی

3- درس پروژه این ترم گرفته ام باید چه کار کنم

جواب :