ساعات مشاوره دانشجویی استادان

برنامه هفتگی ساعات مشاوره دانشجویی استادان تمام وقت گروه
در نیمسال جاری 

 

جهت بهره گیری از مشاوره استادان می توانید به دفتر گروه واقع در سایت دانشگاه مراجعه کنید
 
برای ارتباط با مدیر گروه می توانید از طریق ارسال پست الکترونیکی (ایمیل) یا منوی پرسش و پاسخ اقدام کنید
(منوی پرسش و پاسخ)


برای ارتباط با دیگر استادان گروه می توانید از طریق
پست الکترونیکی (ایمیل) اقدام کنید
نشانی پست الکترونیک استادان گروه مهندسی برق و کامپیوتر