استادان راهنمای کارآموزی و پروژه

قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی/کارورزی یا پروژه در ترم جاری انتخاب کرده اند:


با مراجعه به سیستم اتوماسیون آموزش و انتخاب واحد از نام استاد کارآموزی/کارورزی یا پروژه خود مطلع شوید  

لینک سیستم اتوماسیون آموزش و انتخاب واحد دانشگاه


برای دانستن اطلاعات بیشتر در باره دروس کاراموزی/کارورزی و پروژه و دانلود فرم های آن اینجا کلیک کنید  

فرم های کارآموزی/کارورزی و پروژه