مدارک لازم برای فارغ التحصیلی
برای فارغ التحصیلی در هر مقطع تحصیلی باید تمامی دروس لازم مطابق لیست دروس گذرانده باشید و معدل کل دانشجو حداقل 12 باشد.
تاریخ فارغ التحصیلی حداکثر 15 روز بعد از زمان آخرین امتحان در ترم آخر دانشجو می باشد.
بعد از تصفیه حساب و واریز مبالغ لازم جهت فارغ التحصیلی و بررسی مدارک و سوابق تحصیلی ظرف 20 روز به دانشجو گواهینامه موقت فارغ التحصیلی داده می شود (و معرفی پسران به حوزه نظام وظیفه جهت گذراندن دوره خدمت سربازی). سپس ظرف 6 ماه و طی مراحل قانونی (به شرط گذراندن دوره سربازی ویژه پسران) و تاییدات لازم دانشنامه فارغ التحصیلی (مدرک اصلی فارغ التحصیلی) داده خواهد شد.

  مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی