اطلاعات آزمون ها

در باره آزمون های دانشگاه آزاد اسلامی
  اگر می خواهید در آزمون های مختلف نظیر کاردانی پیوسته، کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری شرکت کنید؛ از مواد امتحانی آزمون رشته خود مطلع شوید؛ از زمان شروع ثبت نام و مدارک لازم آن خبردار شوید؛ از زمان برگزاری آزمون مطلع شوید و بدانید رشته های مورد نظر شما در چه شهرها و دانشگاهی می باشند دفترچه راهنمای آزمون را بخوانید
دفترچه راهنمای شرکت و ثبت نام آزمون کاردانی پیوسته سال 1391

دفترچه راهنمای شرکت و ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1391


دفترچه راهنمای شرکت و ثبت نام آزمون کارشناسی پیوسته سال 1391

دفترچه راهنمای شرکت و ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1391

دفترچه راهنمای شرکت و ثبت نام آزمون دکتری سال 1391

  برای کسب اطلاعات بیشتر شامل زمان های دقیق ثبت نام جهت شرکت در آزمون ها ، زمان اعلام نتایج آزمون ها و مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان در آزمون ها و چگونگی ثبت نام به
وب سایت روابط عمومی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
مراجعه کنید

جهت ثبت نام در آزمون های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی و مشاهده نتایج آزمون های مختلف و کارنامه به
وب سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
مراجعه کنید
  در باره آزمون های دانشگاه های سراسری و غیرانتفاعی
جهت کسب اطلاع در باره تاریخ ثبت نام و شرکت در آزمون ها، زمان اعلام نتایج و مشاهده کارنامه و چگونگی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون های دانشگاه های سراسری و غیر انتفاعی به
وب سایت سازمان سجش آموزش کشور
مراجعه نمایید