مطالب مفید علمی ویژه دانشجویان
مجلات مهم فارسی زبان رشته مهندسی برق و کامپیوتر :

1- مجله امواج برتر نخستین ماهنامه تخصصی رشته مهندسی برق

منابع اطلاعاتی رایگان