تقویم آموزشی ترم جاری


تقویم آموزشی ترم اول سال تحصیلی 96-1395

زمان انتخاب واحد

16 تا 25 شهریور

زمان انتخاب واحد تاخیری ویژه دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد در زمان مقرر نشده اند
تمامی ورودی ها :

زمان حذف و اضافه
10 تا 14 شهریور
 

زمان انتخاب واحد تاخیری ها (فرصت مجدد)


شروع کلاسها

27 شهریور


زمان حذف اضطراری
هفته یازدهم ترم

پایان کلاسها

16 دی


زمان امتحانات نهایی

18 تا 30 دی لیست دروس ارائه شده ترم جاری، برنامه هفتگی استادان و تاریخ امتحانات
 

ورود به سیستم اتوماسیون انتخاب واحد و نمرات دانشگاه