معرفی استادان گروه و آدرس ایمیل

نشانی پست الکترونیک استادان تمام وقت و حق التدریس گروه مهندسی برق و کامپیوتر

استادان عضو هیات علمی تمام وقت گروه
maesoumi@gmail.com دکتری مهندسی برق - مخابرات دکتر محسن معصومی
Hosein.haghighat@gmail.com دکتری مهندسی برق - قدرت دکتر حسین حقیقت
h.banizaman@gmail.com دکتری مهندسی برق - مخابرات دکتر حامد بنی زمان
sayed.dashty@gmail.com دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتر سید ابراهیم دشتی
shahab@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی برق - مخابرات مهندس شهاب مباشری
 has_rahmanian@yahoo.com دانشجوی دکتری مهندسی برق - الکترونیک مهندس حسن رحمانیان
ali_aminzadeh1977@yahoo.com کارشناس ارشد مهندسی برق - مخابرات مهندس علی امین زاده


استادان گروه علوم پایه - ریاضی و آمار  
mnaghshineh4@gmail.com دکتری ریاضی دکتر محمد نقشینه فرد
parisatorabian@yahoo.com دکتری ریاضی دکتر پریسا ترابیان
arab641@yahoo.com دانشجوی دکتری ریاضی غلامحسین عرب
ghodsi.maryam@gmail.com  دکتری آمار مریم قدسی


استادان گروه علوم پایه - فیزیک
tabatabaeifar.h@gmail.com دکتری فیزیک دکتر عبدالحمید طباطبائی فر
hosseinbakhshalizadeh@yahoo.com دکتری فیزیک دکتر حسین بخشعلی زاده
ar.sabetahd@yahoo.com  دکتری فیزیک دریا دکتر رضا ثابت عهد
     


استادان حق التدریس همکار گروه مهندسی برق
bahadori.fr@gmail.com دکتری (استادیار) مهندسی برق - مخابرات فرهاد بهادری جهرمی
m.amir.abbasian@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی برق - مخابرات محمد امیر عباسیان
k.jamalpoor@gmail.com دانشجوی دکتری مهندسی برق - الکترونیک کمال جمال پور
payamgostar_co@yahoo.com کارشناس ارشد مهندسی برق - الکترونیک علی محبتی
maharatfar@yahoo.com کارشناس ارشد مهندسی برق - مخابرات محمدرضا مهارت فر
 M.Ghanaatian.J@ee.kntu.ac.ir  کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت  محمد قناعتیان
 saeedhasanvand@gmail.com  دانشجوی دکتری مهندسی برق - قدرت  سعید حسنوند
mshariatkhah@gmail.com دانشجوی دکتری مهندسی برق - قدرت دکتر محمد حسین شریعت خواه
 mousavi.yashar@hotmail.com  کارشناس ارشد مهندسی برق - کنترل  سید یاشار موسوی
  amin145@yahoo.com   دانشجوی دکتری مهندسی برق - کنترل  امین ترابی
abdoli.ali56@gmail.com  کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت  علی عبدلی
hadi.eftekharian@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت هادی افتخاریان جهرمی
hamed15656@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت حامد صادقی
reza.mosalanezhad@gmail.com دانشجوی دکتری مهندسی برق - الکترونیک رضا مصلی نژاد
hmohabati2011@yahoo.com کارشناس ارشد مهندسی برق - مخابرات           هاله محبتی 
jahan_mahin@yahoo.com کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت      محمد جهان مهین 
honarmand1364@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی برق - الکترونیک ایمان هنرمند جهرمی
govahian.reza@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت رضا گواهیان جهرمی
haghighianreza@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت رضا حقیقیان
barghi.1363@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت محمد برقی جهرمی
pouya.ali@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت محمد علی پویا
salehizadeh2000@yahoo.com دکتری مهندسی برق - کنترل دکتر محمد رضا صالحی زاده
sabetian.goodarz@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی برق - الکترونیک گودرز ثابتیان
sabz_electronic2@yahoo.com کارشناس ارشد مهندسی برق - مخابرات ابراهیم پیشگر
m.h.hematpour@gmail.com دکتری مهندسی برق - قدرت دکتر محمد حسین همت پور
e.rahmanian24@yahoo.com کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت احسان رحمانیان

استادان حق التدریس همکار گروه مهندسی کامپیوتر
mehdirahmanian@ymail.com کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار مهدی رحمانیان
iman.badrooh@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ایمان بادروح
ro.rahmanian@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات - تجارت الکترونیک روح الله رحمانیان
mjh.iau@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محمد جواد حسین پور
sh.taslimi@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی شیوا تسلیمی پور
engamiri@yahoo.com کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی احسان امیری
zamanian_elham@yahoo.com کارشناس ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات - تجارت الکترونیک الهام زمانیان
mojdeh.rahmanian@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار مژده رحمانیان
el.nasseri@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی الهه ناصری
hamidshokrgue254@yahoo.com کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار حمید شکرگو
rahmanian@jahrom.ac.ir کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی محسن رحمانیان
m.banan2000@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری محمدرضا بنان
moeinvahid@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات - تجارت الکترونیک وحید معین جهرمی
ranjbarsamaneh66@gmail.com  کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار سمانه رنجبر
 nazeri.amin@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محمد امین ناظری
a.rastegar.00@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار احمد رستگارنژاد
sadegh.valipour@yahoo.com کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری صادق والی پور
z11_agah@yahoo.com کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری  زهرا آگاه
Rahmani_2003@yahoo.com کارشناس ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات - تجارت الکترونیک فریبا رحمانیان
fereshte.rahmanian@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری فرشته رحمانیان
aslanpour.sadegh@gmail.com  کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار صادق اصلان پور

دیگر استادان
pishbin_info@yahoo.com دکتری کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی دکتر سیامک پیش بین
 non_za2009@yahoo.com  کارشناسی ارشد برنامه ریزی اجتماعی  رضا شاهدی
 azadehnematiar@yahoo.com  کارشناس ارشد زبان انگلیسی  دکتر آزاده نعمتی
 hos.sadeghzadeh@gmail.com  کارشناس ارشد فیزیک  حسین صادق زاده
 siavashghezeli@hotmail.com  کارشناسی ارشد برنامه ریزی اجتماعی  سیاوش قزلی
ssarvarzadeh@yahoo.com کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دکتر کوروش سرورزاده
m.maesoumi@gmail.com کارشناس ارشد فیزیک مریم معصومی
zahra.masoumi2013@gmail.com کارشناس ارشد آمار زهرا معصومی
h.rangani@urmia.ac.ir دانشجوی دکتری فیزیک حسین رنگانی
a.alinasab.1389@gmail.com کارشناس ارشد مهندسی معماری محمد علی عالی نسب

 
برای ارتباط با مدیر گروه می توانید از طریق ارسال پست الکترونیکی (ایمیل) یا منوی پرسش و پاسخ اقدام کنید
(منوی پرسش و پاسخ)


برای ارتباط با دیگر استادان گروه از طریق ارسال پست الکترونیکی آنها (ایمیل) اقدام کنید


جهت اطلاع از برنامه هفتگی استادان تمام وقت دانشگاه (اعضای هیات علمی)  و استادان حق التدریس در طول ترم تحصیلی می توانید لینک زیر را کلیک کنید

برنامه هفتگی استادان همکار گروه مهندسی برق و کامپیوتر


برنامه هفتگی ساعات مشاوره دانشجویی استادان تمام وقت گروه